Reklamasjon

Ved reklamasjon sender du oss en mail med bilder av varen du vil reklamere på.

Husk alltid å les hva som står om varen, slik at du ikke blir evt skuffet når du får varen.

Det er ikke alltid bildene av varen er gode slik at du ser hvordan varen er.